Teenused:

OÜ Aakermaa on Eesti erakapitalil põhinev firma, mis on asutatud 1996 aastal ning osutab järgnevaid teenuseid:

- topo-geodeetilised mõõdistustööd
- ehitusgeodeetilised tööd
- teostusmõõdistamised
- ehitiste sise- ja välimõõdistamised
- katastrimõõtmised s.o. kruntide mõõdistamised maa tagastamise, erastamise, munitsipaliseerimise ja riigiomandisse jätmise eesmärgil, kinnistute jagamised ja liitmised, kinnistute vaheliste piiride muutmised
- maa-aluste kommunikatsioonide (kaablite, soojustrasside, veetrasside, jne.) asukohtade määramine
- konsultatsioon ja asjaajamine
- geodeesia

- ehitusjärgne kontrollmõõdistus ja kasutusluba http://www.arhiko.ee/

 

квартиры солнечный берег, солнечный берег квартиры, квартиры золотые пески, Tuulilasin vaihto, Tuulilasin korjaus, Kardinad, kivitasot, kivitaso, Keittiötaso