OÜ AAKERMAA POOLT TEOSTATAVATE TÖÖDE ORIENTEERUV HINNAKIRI

 

 

 

1.Uute katastriüksuste moodustamine

 

Maa tagastamise, erastamise, korteriomandi seadmise, munitsipaliseerimise või riigiomandisse jätmise eesmärgil.

al 320€ tk.

 

 

2.Katastriüksuste jagamine

 

Katastriüksuse 2-ks jagamise korral

al 200€ tk.

Iga järgneva katastriüksusega lisandub

al 150€ tk.

 

 

3.Katastriüksuste liitmine ning katastriüksuste vaheliste piiride muutmine

 

Kahe kuni 0,5 ha suuruse katastriüksuse korral

al 260€ tk.

 

 

4.Katastriüksuste piiride tähistamine

 

Kuni 4 piiripunkiga krundi korral (suurusega kuni 0,5 ha)

al 90€

Iga järgneva piiripunktiga lisandub

14€

 

 

5.Topo-geodeetiline mõõdistamine mõõtkavas 1:500

 

Kuni 1 ha suuruse maa-ala korral

al 250€

 

 

6.Ehitusgeodeetilised tööd

 

Individuaalelamu telgede väljamärkimine

al 160€

Individuaalelamu vundamendi teostusmõõdistamine

al 160€

sisetöö tund

20€

Tööd ehitusplatsil:

välitöörühm (2 geodeeti + mõõtejaam): tund

27€

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%. Igale tööle koostatakse eraldi pakkumine vastavalt konkreetse objekti iseloomu arvestades.